CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT SAIGONTEC

THANG CÁP – SAIGONTEC


Nếu thấy hay... Share ngay !!
Mã đặt hàng Chiều rộng W (MM) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dầy tôn T (mm)
SGTCLS0601020 600 100 2500 2.00
SGTCLS0801020 800 100 2500 2.00
SGTCLS1001020 1000 100 2500 2.00
SGTCLS1201020 1200 100 2500 2.00